top of page
350A0187.jpg

Kati Ly Koit

Kati Ly on Stuudio dotE Tantsukooli asutaja ja juhataja.

Kati Ly omab tantsuspetsialisti 7. taseme kutset ja on olnud tantsuõpetaja aastast 1995.

Ta on läbinud ETHLi mentorprogrammi ning on sel õppeaastal mentor kahele dotE noorõpetajale.

Kati Ly on Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu volikogu liige ja 

tantsuspetsialisti kutse hindamiskomisjoni esimees.

Stuudio dotE Tantsukoolis on ta tantsuõpetajaks mudilastele ja koolinoortele ning juhib sel aastal dotE Noorte Aktiivgruppi (DNA).

 

Mida peab Kati Ly oma töös oluliseks?

Lastetantsu õpetajana peab Kati Ly oluliseks, et lapsed saaksid igast trennist positiivse emotsiooni. Kati peab tähtsaks lastes positiivse liikumisharjumuse loomist ning lähtub tundides põhimõttest „õppida mängides ja mängida õppides“. Oluline on liikuda grupile seatud arengueesmärkideni mitmekesise ja mängulise treeningu kaudu.

Kati usub, et PARIM liikumisharjumuse kujundaja on lapsevanema enda eeskuju. 

Olulist rolli mängib ka see, kui laps saab juba varases eas huviringist või trennist teadmise, et liikumine tekitab alati hea tunde ja rõõmsa meele ning võib olla leevenduseks paljudele muredele.

 

Noorte show-tantsu õpetajana hindab Kati Ly terviklikkust – oma koreograafias peab ta oluliseks, et tantsus valitseks tasakaal. Et muusika, loo sõnad või sõnum, liikumine ja kostüüm oleksid eakohased ning kõik eelnimetatud komponendid toetaksid tantsu ideed.

„dotE suurim vara on mitmekülgne, hea tööeetikaga, arengule suunatud tark tantsija, kes on usaldusväärne, viisakas ja laia silmaringiga. Oma tantsijatega kasvan koos ja lähtun tegevuses dotE viiest väärtusest. Mulle meeldib meeskonnana edasi liikuda ja koos kogeda, eksida, õppida. Lähtun mõtteviisist: Räägi mulle ja ma unustan. Näita mulle ja ma jätan meelde. Kaasa mind ja ma õpin isikliku kogemuse kaudu.“

bottom of page