top of page
350A9625.jpg

Marianne Anderson

Marianne on läbinud laste tantsu koolituse tantsuõpetajatele. Ta on treeninud mitmetes tantsustuudiotes ja kompaniides, samuti tantsinud erinevates tantsulavastustes ning osalenud workshoppidel. Põhistiilideks on Mariannel contemporary, street ja bailatino, kuid ta on end arendanud ka mitmes teises stiilis, sealhulgas tegelenud 11 aastat balletiga, millest 4 aastat õppinud Tallinna Balletikoolis. 


Mida peab Marianne tantsutundides oluliseks?

Minu jaoks on oluline, et õpilased tunneksid end minu tundides turvaliselt ning oleksid avatud ja valmis katsetama, avastama ning arenema. Tundides tegeleme tantsutehnika, improvisatsiooni ning erinevate koreograafiate õppimisega, samuti tegeleme loovuse arendamisega läbi erinevate ülesannete. Minu eesmärgiks on eelkõige, et õpilased tunneksid tantsust rõõmu ning naudiksid seda ja, et seeläbi leiaksid nad enda liikumiskeele.

bottom of page