top of page

 

dotE kontseptsioon

 

 

dotE on treeningute pakkumiseks välja arendanud kontseptsiooni, mis põhineb järgmistel printsiipidel.

Klassikaline põhi ja kaasaegne väljund

dotE pakub tantsutreeninguid, mille eesmärk on anda tantsijale tugev põhi klassikalistel elementidel baseeruvate treeningute kaudu ning rakendada seda kaasaegsete tantsudena.

Lisaks 2 x nädalas toimuvatele põhitreeningutele on dotE tantsijatel võimalik/soovituslik valida vastavalt oma soovile lisaks üks või mitu valiktreeningut.

Eakohaste arengueesmärkide süsteem

Arengueesmärgid on dotE treeningkava aluseks ja need annavad ka lastele ja lapsevanematele selge arusaama, milliseid tulemusi treeningutelt oodata ning mida ja miks trennis tehakse. Igal vanuserühmal on üheks hooajaks 5 arengueesmärki. Eesmärgid on seotud enesejuhtimise, koordinatsiooni, rütmitunnetuse, keha- hoiaku ja -valitsemise, painduvuse ning eneseväljendusoskuse ja loomingulisusega.

Stuudio dotE Tantsukooli õppekorraldus

 

Stuudio dotE Tantsukooli tantsuõpe on õppeaastapõhine, see tähendab pühendumist õppeaasta algusest kuni õppeaasta lõpuni. Vabade kohtade olemasolul saab liituda ka õppeaasta jooksul.

Tunniplaanist leiate järgmiste märgistustega tunnid:

  1. Värvigrupid on tavagrupid, mille tunnid toimuvad 2x nädalas. Üks tund kestab 45-60 minutit. Igal värvigrupil on oma arengueesmärgid, mis pannakse paika õppeaasta alguses. Arengueesmärgid annavad selge arusaama, milliseid tulemusi treeningutelt oodata ning mida ja miks tunnis tehakse. Värvigrupid osalevad oma grupitantsuga võistlusel või tantsufestivalil (kui ei ole grupisiseselt kokku lepitud teisiti). Kõik värvigrupid esinevad dotE kontserdil õppeaasta lõpus. 

  2. Võistlusgrupid on dotE valikgrupid, mille koosseisu saab teha iga õppeaasta alguses katsed. Võistlusgruppide katsetel hinnatakse tantsijate tantsutehnilist taset, õppimiskiirust, kohaloluvõimet ja suhtumist. Võistlusgruppide tunnid toimuvad 1xnädalas ning igal võistlusgrupil on lisaks kohustuslikud ja soovituslikud valiktunnid, milles tantsijad osalevad. 

  3. Valiktunnid on värvigruppe ja võistlusgruppe toetavad tantsutunnid, mis toimuvad 1xnädalas. Üks tund kestab 60-75 minutit. 

doteS--8.jpg
bottom of page