top of page

Stuudio dotE Tantsukool

Tunniplaanist leiad järgmiste märgistustega tunnid:

 

Värvigrupid, mille tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Üks tund kestab 45–60 minutit. Igal värvigrupil on oma arengueesmärgid, mis pannakse paika õppeaasta alguses. Arengueesmärgid annavad selge arusaama, milliseid tulemusi treeningutelt oodata ning mida ja miks tunnis tehakse. Värvigrupp osaleb vastavalt grupis tehtud kokkulepetele ka mõnel esinemisel, võistlusel või tantsufestivalil. Kõik värvigrupid osalevad dotE kontserdil õppeaasta lõpus. 

 

Võistlusgrupid on dotEs valikgrupid, mille koosseisu astumiseks toimuvad iga õppeaasta alguses katsed. Võistlusgruppide katsetel hinnatakse tantsijate tantsutehnilist taset, õppimiskiirust, kohaloluvõimet ja suhtumist. Võistlusgruppide tunnid toimuvad üks kord nädalas ning igal võistlusgrupil on kohustuslikud ja soovituslikud valiktunnid, milles tantsijad osalevad. 

Valiktunnid on värvigruppe ja võistlusgruppe toetavad tantsutunnid, mis toimuvad üks kord nädalas. Üks tund kestab 60–75 minutit.

bottom of page